Terms And Conditions

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Genel Şartlar
Müşterinin Sorumluluğu

1.1 Müşterinin yaptığı bütün İşlemlerin ve aldığı Hizmetlerin, geçerli yasalara aykırı olmadığını ve Sitenin kullanımından doğacak diğer yasak yükümlülükleri alabileceğini doğrulamak Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, kredi kartı İşlemleri ve diğer para yatırma ve para çekme İşlemleri de dahil olmak üzere (aşağıda belirtilmektedir) Hesabındaki bütün İşlemlerin tek sorumlusudur. Müşteri, Hesabına ait Kullanıcı adını ve Şifreyi güvenli şekilde saklamaktan ve paylaşmamaktan sorumludur. Müşteri Hesabının uygunsuz veya yanlış şekilde kullanılmasına neden olacak davranış veya ihmallerinden kaynaklanan her tür zarar Müşterinin kendi sorumluluğundadır.

1.2 Müşteri, Site içeriğine güvenerek aldığı ve/veya alacağı bütün kararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Şirkete ve/veya yöneticilerine ve/veya çalışanlarına ve/veya memurlarına ve/veya temsilcilerine (“Şirket ve/veya Temsilcileri”) karşı bu konuda herhangi bir iddia ve/veya suçlamada bulunmayacağını açıkça kabul ve teyit eder. Şirket ve/veya Temsilcileri, Site, Müşteri tarafından yapılan İşlemler, Hizmetler ve Kullanım Şartlarından kaynaklanan ve/veya bunlarla ilgili kar kayıpları ve, Şirketin yanlış bir hareketi sonucu gerçekleşenler dışında, özel kayıplar ve/veya dolaylı kayıplar veya tesadüfi kayıplar da dahil olmak üzere diğer zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

1.3 Yukarıdaki ifadeyi kısıtlamaksızın, sadece bir mahkeme veya başka bir yetkili hukuki kurum tarafından, Şirketin ve/veya Temsilcilerinin Müşteriye veya üçüncü şahıslara karşı yükümlü olduğu yönünde hükme varması durumunda, Şirketin yükümlülüğü, her durumda, Müşteri tarafından, Şirketin ve/veya Temsilcilerinin yükümlülüğüne neden olan (varsa) İşlemle ilgili olarak Hesaba yatırılan ve/veya havale edilen para meblağıyla sınırlanacaktır.

Risklerin Açıklanması

2.1 Finans piyasalarında genel olarak işlem yapmak ve özel olarak Dijital Opsiyon satın almak spekülasyonlara açık bir işlemdir ve yüksek riskler ve yüksek mali baskılar barındırmaktadır. Müşteri, kısa dönemlerde piyasa fiyatlarında önemsiz değişiklikler olabileceğini ve menkul kıymetlerle ilgili olarak, bütün menkul kıymetlerin kaybına kadar varabilecek karlar ve zararlar olabileceğini, finans piyasalarında İşlemlerden kar elde edilmesini garantileyecek bir yöntemin mevcut olmadığını açıkça anladığını kabul eder.

2.2 Müşteri, Sitede kayıt olarak ve her İşlemi yaparak, aşağıdaki hususların farkında olduğunu onaylar.

2.2.1 Sitede sunulan İşlem türü, özel risk taşıyan işlem olarak görülebilir ve bunların yapılması yüksek seviyede risk barındırabilir.

2.2.2 Müşteri, İkili Opsiyonlar da dahil olmak üzere opsiyonlar hakkında, genel olarak opsiyon İşlemlerindeki ve özel olarak Dijital Opsiyon İşlemlerindeki riskler hakkında tamamen bilgi sahibi olduğunu doğrular. İşlem yapmak, Müşterinin kendi karar yetkisi dahilindedir ve Müşteri, bu İşlemlerdeki riskleri kabul etmektedir ve bahsedilen İşlemleri finanse etmek için yeterli finansal kapasiteye sahip olduğunu kabul eder.
2.2.3 Müşteri, opsiyon almadan önce alım şartlarını okur ve başarı ve başarısızlık durumlarındaki sonuçları tamamen anlar.

2.2.4 Müşteri, yanlış yatırımların ciddi kayıplara neden olabileceğini bilmektedir.

2.2.5 Müşteri, bir opsiyonun ömrünün birkaç dakika ve bazen işlem seçimine göre daha da kısa sürebileceğini bilmektedir.

2.2.6 Müşteri, ikili opsiyon türevleri ya da Option+ (Opsiyon+) satın aldığında sadece, sitede sunulan endekslerin, hisse senetlerinin, para birimlerinin ve emtiaların vade sonu fiyatları aynı varlığın satın alım fiyatından (ALIŞ opsiyonu) yüksek olduğu takdirde kâr etmenin mümkün olduğunu ve vade sonu fiyatının satın alım fiyatıyla aynı ya da ondan düşük olması durumunda yatırım yaptığı parayı kaybedeceğini bilmektedir (yatırım bir SATIŞ opsiyonu olduğunda tam tersi).

2.3 Sitenin kullanımı, yatırılan paranın ve/veya menkul kıymetlerin tamamen kaybı da dahil olmak üzere hızlı kayıpların altına girebilecek, gelişkin kullanıcılar için tasarlanmıştır. Müşteri, bu İşlemlerin kendisi ve amaçları için uygun olduğu konusunda, kaynaklarını ve kişisel durumunu değerlendirerek dikkatle düşünmek ve yaptığı hareketlerin sonuçlarını anlamak konusunda sorumluluk sahibidir. Müşterinin vergi uzmanlarına ve hukuk danışmanlarına başvurması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Mali Bilgiler
3.1 Sunulan varlıklar ve hesaplama yöntemi, Şirketin kendi yetkisi dahilinde farklı zamanlarda değiştirilebilir. Müşteri, varlıklar ve bahsedilen hesaplama konusunda sürekli güncel bilgileri almaya yönelik sorumluluğu kabul eder.

3.2 Sitedeki mali bilgiler (örn. döviz kurları, endeksler ve emtialar) doğru olmayabileceği, güncel olmayabileceği ve hatalı olabileceği ve Şirketin bu bilgilere dayanılarak Müşterinin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlar ve/veya olası gelirler konusunda sorumluluk kabul etmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

3.3 Şirket, Sitedeki mali bilgileri sürekli güncellemek zorunda değildir ve zaman kısıtlaması ve önceden bildirim olmaksızın farklı zamanlarda Siteden verileri kaldırabilir.
Sitedeki bilgilerin güvenilirliğini ve diğer bilgi kaynaklarına göre kendi ihtiyaçlarına uygunluğunu doğrulamak Müşterinin sorumluluğundadır. Şirket, Sitede verilen veya referans verilen bilgilerden kaynaklanan iddia, kayıp veya herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.4 Müşteri, Hesabıyla ilgili olarak kendisine verilen herhangi bir sözlü bilginin eksik ve onaylanmamış olabileceğini ve bahsedilen bilgiye güvenmenin Müşterinin kendi risk ve sorumluluğu dahilinde olduğunu kabul ve teyit eder. Şirket, İnternet işlem yazılımı, telefon veya diğer şekillerde Şirket tarafından sağlanan fiyat ve diğer bilgilerin doğru olduğu ve geçerli piyasa koşullarını yansıttığı konusunda açık veya genel olarak hiçbir garanti vermemektedir.

İşlem İptali Hakkında

Site üzerinde veya bir kısmında işlem yapılması önceden bildirim yapılmaksızın iptal edilebilir. Müşteri, yapılmış İşlemler için veya yapılacağı iddia edilen İşlemler için, işlem yapılmasının iptalinden kaynaklandığı savunulan zararlar için hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.Piyasa koşulları doğrultusunda şirket önceden haber vermeksizin işlem iptali yapabilir.

Şirketin Sınırlı Yükümlülükleri

5.1 Şirket, Site üzerinde sürekli Hizmet sağlamaya taahhüt eder. Ancak Şirket, Hizmetlerin kesintiye uğramayacağını, iptal olmaksızın sürekli olarak sağlanacağını, güvenilir ve hatasız olacağını, Sitenin sunucularına yetkisiz erişim olamayacağını veya yazılım, donanım, iletişim hatları ve sistemlerde, sürekli işlem verilerinin kaynaklarında, Şirkette, Müşterinin bilgisayarında veya Şirketin sağlayıcılarında ve temsilcilerinde meydana gelebilecek hasar, arıza veya çökme durumlarından etkilenmeyeceğini garanti etmemektedir.

5.2 Şirket tarafından Hizmetlerin sağlanması başka durumlar arasında, üçüncü şahıslara bağlıdır ve Şirket, üçüncü şahısların davranış ve ihmallerinden dolayı veya bu gibi eylem ve ihmal nedeniyle ve/veya bağlı olarak Müşterinin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı zarar ve/veya kayıp ve/veya masraflardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.3 Şirket, mücbir sebepten veya Şirketin kontrolü dışındaki bir sebepten kaynaklanan ve Site üzerindeki Hizmetleri ve işlemleri etkileyen harici olaylar nedeniyle Müşterinin uğradığı zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.4 Hiçbir koşulda Şirket veya Temsilcileri, İşlem yapılmasından ve Hizmetlerin kullanılmasından doğan kullanım kaybı, veri kaybı veya kar kaybından kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere, hiçbir doğrudan veya dolaylı ceza hasarları; Şirket veya Temsilcileri bu tür zararların olasılığı hakkında önceden uyarılmış olsa bile hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Müşteri Hesaplarında Şirketin İmtiyazları

6.1 Müşteri, Kullanım Şartları ve/veya Sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal ederse, batarsa, iflas ederse, iflas, yeniden kuruluş, batma veya benzer bir prosedüre girmişse veya Şirket, kendi karar yetkisi dahilinde, kendisini savunmak için gerekli görürse, Şirket, herhangi bir zamanda ve Müşteriye önceden bildirim yapmaksızın Şirket ile Müşteri arasındaki İşlemlerin tümünü veya bir kısmını sonlandırabilir, iptal edebilir ve/veya kapatabilir ve Şirketin uğradığı zararları uygun gördüğü şekilde hesaplayabilir, Müşteri Hesabındaki/Hesaplarındaki bakiyeyi ve/veya menkul kıymetleri kefalet verebilir, havale edebilir veya satabilir veya Şirketin kendi karar yetkisi dahilinde söz konusu ihlali telafi etmek için uygun gördüğü herhangi bir eylemi gerçekleştirebilir. Şirket, yukarıda bahsedilen eylemleri önceden bildirim olmaksızın gerçekleştirebilir.

6.2 Müşteri, Şirketin, mahkeme kararı, vergi yetkilileri, yürütme kurumları ve diğer resmi kurum gereklilikleri de dahil olmak üzere yasalarca gerekli görülmesi durumunda, Hesap üzerindeki işlem, ödeme, Hizmet ve benzeri kısıtlamaları uygulayabileceğini kabul ve teyit eder. Müşteri, Şirketin yukarıdaki yetkililerin gerekliliklerini karşılamak için Müşterinin Hesabındaki para meblağlarını dondurabileceğini ve bloke edebileceğini kabul ve teyit eder. Müşteri, bu eylemler sonucu Hesabında meydana gelecek kayıplar nedeniyle Şirketten hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır ve Müşteri, Şirketin yukarıda bahsedilen eylemler nedeniyle uğradığı zararları Şirket tarafından yapılan ilk bildirimin ardından tazmin etmeyi taahhüt eder
.
6.3 Müşterinin aralıksız olarak 3 ay (90 gün) herhangi bir yatırım yapmadığı Yatirim Hesabı Bakiyesi (“Aktif Olmayan Hesap”), için 10.00TL tutarında aylık aidat ile ücretlendirilecektir. Yukarıdakine bağlı olmaksızın, aidat ücretlerinin, bu tür Aktif Olmayan Hesapların bakiyesini geçemeyeceği açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Şirket Aylık aidat ücretlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

6.4 Şirket, Müşteriden gelen herhangi bir emri değiştirme veya iptal etmeye dönük talepleri kabul etmeyecektir. Müşteri, özgün emrin ve bunun sonuçlarının sorumluluğunu almaktadır.

6.5 Müşteri, Şirketten belli bir emrin gerçekleştirilmesinin onaylandığına dair resmi bir rapor almadığı takdirde o emrin gerçekleştirildiğini kabul etmeyecektir. Müşteri, başka emirler vermeden önce bekleyen emirlerin durumunu doğrulamak konusunda sorumludur. Müşteri, bir emir veya emirler beklemekte olan emir veya emirlerle aynı olduğunda, bu ilave emirler Hesabında eksi bakiyeye neden olsa bile sorumluluğu üstlenecektir.

6.6 Müşteri, Şirket tarafından e-posta veya posta veya başka bir yolla gönderilen emir doğrulama ve Hesap raporlarını, Müşteriye ulaşır ulaşmaz okumaktan sorumludur. Sitede bulunan ‘print’ (yazdır) seçeneğinin kullanılması tavsiye edilir. Şirket, Müşteri tarafından üç (3) iş günü içinde itiraz edilmediği sürece raporların doğru olduğunu varsayacaktır. İtiraz durumunda, Şirket, itirazın geçerliliğini belirleme hakkına sahiptir.

Para Yatırma ve Para Çekme

7.1 Kara para aklamayı engelleme yasa ve düzenlemelerine göre, banka havalesi yoluyla para yatırırken, Müşterinin, kendi oturduğu ülkede bulunan bir bankada Müşterinin adına kayıtlı bir tek bir banka hesabı kullanması gerekmektedir. Müşteri, havaleyi yapan banka hesabının tam bilgilerini içeren resmi bir havale onayı göndermesi ve para yatırma emrinin, Müşteri ve Hesabının tanıtma bilgileri açısından Şirketin gerekliliklerine uygun olarak yapıldığını doğrulaması gerekmektedir. Onay verilmemesi veya Hesap bilgileriyle Müşterinin Sitedeki Hesabındaki bilgiler arasında uyumluluk olmaması, talebin reddedilmesine veya kaybolmasına, yanlış bir hesaba havale yapılmasına, yatırılan tutarın havaleyi yapan bankaya iade edilmesine ve para yatırma emrinin iptal edilmesine neden olabilir. Sitedeki Hesaptan, banka havalesi yoluyla yapılan herhangi bir para çekme işlemi, sadece yatırılan paranın geldiği banka hesabına aktarılacaktır.
7.2 Şirketin diğer ödeme yollarına izin vermesi için (örn. internet havale hizmetleri): Müşteri, kredi kartı ve/veya banka hesabı dışındaki yollardan para yatırma işlemi yaparken, bu hizmetlerle ilgili düzenlemelere ve kurallara bağlı kaldığını, başka hususlarla birlikte, komisyon ve diğer kısıtlamalar da dahil olmak üzere kullanım şartlarına (varsa) ve geçerli yasalara uyduğunu kabul ve teyit eder. Şirket, kendi karar yetkisi dahilinde, kara para aklamayı engellemeye yönelik yasa ve düzenlemeler kapsamında, özgün para yatırma emrinde kullanılan yoldan farklı yollarla para çekme emirlerini gerçekleştirmeyebilir.

7.3 Şirket, Müşteri kârlarını Sitedeki Hesabından, banka havalesi veya para yatırma işlemi sırasında kullanılan Müşterinin kredi kartı hesabına havaleyle ve Müşterinin Sitede verilen talimatlara uygun olarak yaptığı para çekme emrinin ardından ödeyecektir. Şirket, Müşteriye ödemelerini Müşterinin seçtiği yoldan yapmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Yukarıdaki hükmü geçersiz kılmamak üzere, Şirket, Müşterinin kârlarını, Müşterinin kredi kartı türüne ve/veya Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak farklı yollardan ödeme hakkını saklı tutar. Para yatırma işlemini ‘Visa’ kredi kartıyla yapan Müşterilerin karları çekmesi çekle değil sadece kredi kartı hesabına çekme yoluyla mümkün olacaktır. Hesaptan çekmek istenilen miktar, güvenlik nedeniyle yatırım yapmış kişinin hesabına geri ödenir.Hesaba yatırım yapılmış miktar;yatırım aracına aynı şekilde geri ödenir.Para çekim miktarı yatırım miktarında yüksek ise aradaki fark hesap adına kayıtlı banka havelesi ile transfer edilir Kredi kartına çekme işlemleri kredi kartı şirketinin belirlediği saatlerde ve prosedürlere göre yapılacaktır.

7.4 Para çekme talebi beklemedeyken (yani Müşteri Şirketten para çekme onayını henüz almamışken) Müşteri para çekme işlemini Sitede verilen talimatları izleyerek iptal edebilir ve parayı Sitedeki Hesabına geri gönderebilir. Para çekme işleminin iptal edilmesiyle, çekilmesi planlanan tutar derhal Sitedeki Hesapta kullanılabilir duruma gelecektir. Müşteri, para çekme talebi tamamlanmışsa (yani Müşteri, Şirketten para çekme onayını almışsa) para çekme talebinin iptal edilemeyeceğini kabul ve teyit eder.

7.5 Yukarıdaki hükme paralel olarak, Müşteri iki veya daha fazla para çekme talebinde bulunmuş ve daha sonra bir para çekme işlemini iptal talebinde bulunmuşsa, önce ilk para çekme talebini iptal edebilir. Bir para çekme işlemi iptal edildikten sonra, Müşteri diğer bir başkasını iptal edebilir.

7.6 Eğer bir Müşteri hesabından para çekme talebinde bulunur, fakat Para Çekme İşlemini 3 gün içerisinde tamamlamaz ise, çekilmek istenilen meblağ tekrar Müşterinin hesabına geri yatırılır.

7.7 Hesaptan para çekim işlemlerinin tamamı, çekim için gerekli olan belgelerin ulaştırılmasının akabinde 10 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır,Aracı kurum ve kuruluslarda doğacak gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz.

OpsiyonTürk, hesabınızdan kredi kartı ve Skrill (MoneyBookers) aracılığıyla yaptığınız para çekimleri için herhangi bir minimum miktar sınırı koymaz.

Banka havalesi için minimum çekim tutarları:
TRY Hesabı: 250 TL ,USD Hesabı: $ 100 ,EUR Hesabı: € 100, GBP Hesabı: £ 100
Hesaptan Para Çekim Masrafları:
VIP: Hesaptan her çekim ücretsizdir.
VIP hesapları hariç, Hesaptan para çekim masrafları:

Kredi Kartı yoluyla yapılan çekim işlemlerinde: toplam çekim miktarının %4’ü
MoneyBookers yoluyla yapılan çekim işlemlerinde: toplam çekim miktarının %3,0’ü

Banka Havalesi yoluyla yapılan çekimler:
TRY Hesabi:40 TL,USD Hesabı: $ 30,EUR Hesabı: € 25, GBP Hesabı: £ 20

Banka Havalesi ile yapılan para çekimlerinde , bankanızin da hesabınıza gelen paradan masraf alma olasılığını unutmayınız. Bankanızın kesmiş olduğu masraflardan OpsiyonTürk sorumlu değildir.
HESABIMDAN NE ZAMAN PARA ÇEKEBİLİRİM?
7/24 Hesabinizdan para çekimi gerçekleştirebilirsiniz.

7.8 Her tüzel kişi ve/veya Kuruluşun aynı İsim (orta isim) ve soyadı ile tek bir hesap açması söz konusudur
Bu durumun aksi tespitinde Şirket kişiye ait olan ve olduğu düşünülem hesapları atkisiz hale(bloklama)yetkisine sahiptir.

7.9 Yatırımcıların Kayıt esnasında göndermesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir :
• Kimlik Fotokopisi (tarihsel olarak geçerliliğe sahip ehliyet, pasaport, vatandaşlık kimliği vb.)
• Hizmet Faturası – üzerinde adınız ve adresiniz bulunan, son altı aya ait hizmet faturalarından biri (banka hesap ekstresi, elektrik, su, doğal gaz faturası vb.)
• Sistemde kullanılmış olan kredi ve debit kartlarının önü ve arkası net ve gözükecek şekilde (Ön cephede Kredi kartının sadece son dört rakam arka cephede CVV güvenlik numarası kapalı imza şeridi imzalı olmalı )
• Banka logolu yada imzalı Online yapılan işlemlerinizin dökümünü

[email protected] adresine göndermelisiniz.

ÖZEL TEKLİFLER, KAZANÇLAR VE BONUSLAR
8.1 Bonuslar ve kazançlar müşteriye yapılan teklif şartlarına uyulmasına bağlı olarak müşteri hesabına yatırılacaktır, örn. belirli bir dönemde minimum para yatırma ve/veya minimum sayıda opsiyon alma.

8.2 Teklif şartlarında aksi belirtilmedikçe, para çekme işlemleri için ön koşul, bonus/kazanç kullandıktan sonra bonus/kazanç miktarının 40 katı kadar opsiyon almaktır.

8.3 Şirket, müşterilerini tekliflerde yer alması, ancak teklifleri suistimal etmekten kaçınması yönünde teşvik etmektedir. Tekliflerden herhangi birinin suistimal edilmesi halinde, bonus/kazanç iptal edilir ve müşterinin Şirket web sitesindeki hesabı kapatılır.
8.4 Bonuslar/kazançlar özel teklif ayrıntılarında belirtilen süre dahilinde kullanılmalıdır. Bonusun/kazancın bu süre zarfında kullanılmaması halinde,Şirketin bonus/kazanç müşterinin hesabından çekme yetkisi mevcuttur.

8.5 Bonuslar/kazançlar, para çekmenin ön koşulu olarak müşterinin yatırımlarının toplamı ile 3 (üç) ay içinde işlem yapması gerekmektedir. Eğer bu süre zarfında yatırımlarının toplamına ulaşamaz ise şirket, bonusları/kazançları müşterinin hesabından takdir yetkisiyle çekecektir.

8.6 Teklifin suistimal edilmesi ve/veya teklif şartlarının karşılanamaması halinde, Şirket bonusu/kazancı geri alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, son kararı Şirket verir. Şirket, teklifleri önceden bildirmeksizin geri alma veya değiştirme hakkına sahiptir.

9  İşlem Sinyalleri

9.1- Herhangi bir tür bilginin ve ilgili ürünlerin doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği hususunda hiçbiri hiçbir garanti verilmez. Tüm bilgiler “olduğu gibi” , ima edilen garantiler dışında herhangi bir garanti verilmeden ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yer verilen diğer hariciyet, kısıtlama veya değişikliklerden yoksun olarak sunulmaktadır.

9.2- Türü ne olursa olsun websitemizde yer alan bütün bilgiler ve ilgili ürünler hiçbir şekilde hisse senedi alım-satım, hisse senedi opsiyonları, benzer ve asimile ürünler veya diğer finansal araçlar için teklif, davet veya teşvik edici unsur teşkil etmez.

9.3- Websitemizin kullanıcıları hisse senedi, hisse senedi opsiyonları, benzer ve asimile ürünlerinde yatırım yaptıklarında bu ürünlerin yapısından dolayı kaynaklanacak belirli bir oranda belirsizlikleri ve riskleri kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ve oluşacak risklerden yalnızca kullanıcılar sorumludur. Menkul kıymetlere yatırımlar bütün yatırımlarınızın kaybında sonuçlanabilecek bir değer kaybı yaratabilir.

9.4- Herhangi bir finansal ürünün önceki performansı gelecek performansını garanti edemez. Ve geçmişteki sonuçlar ve trendler gelecekteki sonuçların garantisi olarak yorumlanmamalıdır.

9.5- Web sitesinde yer alan bilginin ve ilgili ürünlerin kullanımı ile birlikte hisse senedi, hisse senedi opsiyonları, benzeri ve asimile ürünlerinin alımı ve satımı kararları için websitemize giriş yaparken bu durumu kabul eden ve taahhüt eden yalnızca website kullanıcılarımız sorumlu ve yükümlüdürler.

9.6- Web site kullanıcılarımız, itradesignal’un kullanıcılara finansal tavsiyelerde bulunmayacağı ve kişilerin finans durumlarına asistanlık ve danışmanlık hizmeti sağlamayacağı konusunda bilgilendirilir. Website aracılığıyla sağlanılan bilgiler yatırım tavsiyesi veya yasal, muhasebe, vergi, ve diğer profesyonel tavsiyeleri içermez. Kullanıcılar kendilerinin kişisel finansal durum bilgilerine sahip bir profesyonel danışmanı ile danışmanlık istemediği sürece, websitesi kullanıcılarımıza websitemizde yer alan bilgilere ve ilgili ürünlere göre yatırım kararı almamalarını önermekteyiz. Alım-satım işlemleri (Trading) websitesinin tüm kullanıcıları için uygun olmayabilir.

9.7- Yukarıdaki maddenin bir sonucu olarak,bu yasal uyarının 3. maddesinde belirtilen durumlarda, dolaylı veya dolaysız olarak, websitemizde yer alan bilgilerin ve ilgili ürünlerin kullanımından kaynaklanacak tüm yasal yükümlülük, buradaki yasa ile izin verdiği sürece en geniş kapsamda muaf tutulur. Yukarıdaki maddeyi sınırlandırmadan, itradesignal gelir ve kar kayıplarından, websitenin ve bilginin kullanımından oluşacak dolaylı, özel ve tesadüfi zararlar için sorumlu tutulamaz. Ve böyle zararlara maruz kalma olasılığı uyarısı ve bilgisi verildiğinden dolayı, itradesignal zarar durumlarında herhangi üçüncü taraf iddiaları için sorumlu değildir.

9.8- itradesignal websitedeki kesintiler, aksaklıklar ve yayının durdurulması gibi problemlerden sorumlu değildir. Bu problemler sistemi kusurlu ve erişilemez duruma getirse dahi itradesignal yükümlü olamaz.

9.9- itradesignal, websitesinde linklere sahip olan üçüncü taraflar aracılığı ile sağlanan ürünlerin, bilgilerin ve hizmetlerin doğruluğunu, niteliğini ve güvenilirliğini onaylamak için girişimlerde bulunmaz. itradesignal ilgili ürünler, bilgiler ve hizmetler için yasal uyarı sorumluluğu ile ilgili olarak garanti vermez ve ilgili kanun ve yönetmeliğin izin verdiği ölçüde yükümlülük almaz.

9.10- Bu website içerisinde yer alan ürün ve hizmetler, yerel kanun ve düzenlemelere göre bu nitelikte ürün ve hizmetlerin yasak olduğu ülke ve eyaletlerdeki kişilerin kullanımına açık değildir.

9.11- Websitenin içerdiği materyal yalnızca itradesignal müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin kullanımına açıktır. itradesignal bu website içerisinde yer alan bilgilerdeki mülkiyet haklarına sahiptir. Kullanıcılara bu belgede belirtilen tutarlı amaçlar için, websitenin bölümlerini görüntülemek için sınırlı ve ayrıcalıklı olmayan lisans verilir. itradesignal’in yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması veya düzenlenmesi ABD ve Uluslararası telif hakları yasaları ile yasaklanmıştır. Bu websitesinin içeriğinin yeniden dağitılması, açığa çıkarılması, yetkisiz kullanımı, şifrelerin paylaşımı ve sitenin herhangi bir kısmında bir bağlantı kurulması yasaktır. itradesignal bu sitenin kesintisiz ve gecikmesiz çalışacağını ve virus ve diğer zararlı öğelerden arındırıldığı garanti etmez. itradesignal herhangi bir duyuru yapılmadan bu websitesi ve bu websitesinde yer alan tüm bilgiler dahil olmak üzere hizmetlerinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.